like

Софтуер

За нас всяка организация е уникална единица, както и нейните потребности и проблеми. Затова отделяме специално внимание на всичко и на всеки клиент и партньор.

виж повече

Системно администриране

Бисофт разработва надеждни Уеб базирани приложения, които използват Интернет и свързаните с него технологии.

виж повече

Уеб базирани приложения

Съвременният уебсайт е средство за комуникация с настоящите и бъдещите клиенти на всяка компания. Той е важна част от фирмената идентичност и е първият източник на информация, до който Вашите бъдещи клиенти имат достъп.

виж повече

Уеб дизайн

Съвременният уебсайт е средство за комуникация с настоящите и бъдещите клиенти на всяка компания. Той е важна част от фирмената идентичност и е първият източник на информация, до който Вашите бъдещи клиенти имат достъп.

виж повече
home office

Домашен офис

"БИСОФТ" ЕООД може да Ви осигури възможност да работите у дома, също наричан "домашен офис", този начин на работа осигурява комфорт и сигурност в случай на извънредност, продължителни пътувания, лошо време или неспособност да сте на работното място

виж повече
home office

Уеб хостинг

Уеб хостинга позволява достъпа на приложения и файлове през интернет, това може да са сайтове, приложения, документи

виж повече
SAK 2020
MAT MED
Фрут корект
SatelBG
"ЙОТА" ООД
Портал на адвокат Райна Аврамова
Районен съд Пловдив
Адвокатска колегия Търговище
Адвокатска колегия Пловдив
Адвокатска колегия Шумен
Адвокатска колегия София
Адвокатска колегия Варна
Bimis Bg
Data-Corp.bg
19.02.2024

П У Б Л И Ч Н А    П О З И Ц И Я

във връзка с

Незаконосъобразни действия на ръководството

на

Софийска Адвокатска Колегия

и специално от Председателя, адв. Стефан Марчев

 

     „БИСОФТ“ ЕООД уведомява всички адвокати - членове на Адвокатска колегия – гр. София, вписани в ОК „АДВОКАТ“ при САК, че с встъпването през 2021 год. на САС САК с адв. Стефан Марчев – Председател, е стартиран процес на дестабилизация на ОК „АДВОКАТ“ целящ нейното закриване.

 

виж повече
13.02.2024

„БИСОФТ“ ЕООД уведомява всички адвокати - членове на Адвокатска колегия – София, вписани в Националния регистър за правна помощ, че  на 12.02.2024 г. около 15:00 ч. се  констатира спиране на сървърите на САК, на които са инсталирани и в действие софтуерни системи „СЛУЖЕБНИ ЗАЩИТИ“ и  „BARKEEPER“, както и порталите към тях - собственост на „БИСОФТ“ ЕООД.

виж повече
01.02.2024

    Позиция на „БИСОФТ“ ЕООД във връзка с изложените в т.2 от Отчета за дейността на САС през 2023 год., неверни твърдения и внушения относно отношенията на САК с фирма „БИСОФТ“ ЕООД, които уронват престижа и доброто име на компанията

виж повече

НАШАТА СТАТИСТИКА

Projects
Решени задачи
Posts
Качени постове
Happy users
Щастливи клиенти
Coffee
Чаши кафе