Актуално

Страница 12 of 20

Бисофт ЕООД Публикация

24.03.2015

„БИСОФТ“ ЕООД интегрира обновление на софтуерна система „Служебни защити” в Адвокатска колегия-Добрич, свързано с разширяване на функционалността, съобразно уредбата в ЗПП.

Бисофт ЕООД Публикация

17.03.2015

Поради зачестили случаи на неправомерно подправяне на информацията в документи, генерирани от софтуерна система „Служебни защити“ на „БИСОФТ“ ЕООД, фирмата разработи обновление, целящо подобряване защитата на информацията в документите, издавани от софтуерна система „Служебни защити“, чрез създадена функционалност за генериране на уникален графичен ( QR ) код. Обновлението е интегрирано и работи ефективно в Адвокатска колегия-София, Адвокатска колегия-Пловдив и Адвокатска колегия-Добрич.

Бисофт ЕООД Публикация

28.02.2015

Отговор на инженер Андреев относно изявлението на зам. председателя на НБПП - г-жа Вилма Василева.
Интервю на Димитър Абрашев с инженер Димитър Андреев в отговор на изявлението на зам. - председателя на НБПП - г-жа Вилма Василева, излъчено на 21.02.2015г.

Запис на интервюто може да гледате на адрес(Интервюто с инженер Андреев започва от 19 минута и 30 секунда на записа).

Бисофт ЕООД Публикация

21.02.2015

Апетити за реформа на реформата в правната помощ!?
От 17 октомври 2014 г. по нареждане на председателя на Националното бюро за правна помощ Елена Чернева-Маркова е спряно използването на софтуерната програма „Правна помощ”. Въпросната програма бе реализирана и включена в действие през декември 2009 г. с протекциите на тогавашния директор на НБПП адвокат Вася Илиева и на тогавашния председател на Висшия адвокатски съвет Даниела Доковска. Системата бе дарена на НБПП от създателя й „Бисофт”ЕООД ...

Пълният текст може да прочететe от тук.

Бисофт ЕООД Публикация

07.01.2015

СЪОБЩЕНИЕ НА „БИСОФТ” ЕООД ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪОБЩЕНИЕ НА НАЦИОНАЛНОТО БЮРО ЗА ПРАВНА ПОМОЩ ОТ 24.11.2014г., ПУБЛИКУВАНО НА САЙТА НА НБПП В 12.49ч. НА 24.11.2014г.

Почитаеми служебни защитници,

„Бисофт” ЕООД изразява пълното си несъгласие със съобщението на НБПП, публикувано на сайта на НБПП на 24.11.2014г. в 12.49 часа.

„Бисофт” ЕООД оспорва твърденията на НБПП в посоченото съобщение като неверни...


Пълният текст може да прочететe от тук.

Може да изтеглите съобщението като файл от тук.

Бисофт ЕООД Публикация

12.12.2014

Интегрираният КОМУНИКАЦИОНЕН МОДУЛ от „БИСОФТ” ЕООД в Адвокатска колегия - Варна, осъществи връзка със софтуерната система на “Информационно обслужване” АД - клон Варна , инсталирана в Районен съд - Провадия. Интегрираният КОМУНИКАЦИОНЕН МОДУЛ от „БИСОФТ” ЕООД в Адвокатска колегия Варна, осъществи връзка със софтуерната система на “Информационно обслужване” АД - клон Варна , инсталирана в Районен съд - Девня.

Бисофт ЕООД Публикация

13.11.2014

БИСОФТ ЕООД разработи интернет портал за Адвокатска колегия – Търговище , представящ информация на адвокатите за актуални събития и решения, както и контакти на служителите от администрацията на адвокатската колегия. За повече информация на http://www.advokatite.org

Бисофт ЕООД Публикация

11.11.2014

С цел оптимизиране процеса на комуникация между Адвокатска колегия - Варна и Районен съд - Варна, БИСОФТ ЕООД интегрира нова версия на КОМУНИКАЦИОННИЯ МОДУЛ, интегриран първоначално на 10.07.2014 г.

Бисофт ЕООД Публикация

19.09.2014

Бисофт ЕООД Публикация

08.07.2014

БИСОФТ ЕООД интегрира обновление на софтуерна система „Служебни защити” в Адвокатска колегия - Пловдив, свързан с разширяване на функционалността и съответно със създаване на по–подробен обхват, съобразно уредбата в ЗПП.

Бисофт ЕООД Публикация

04.06.2014

„БИСОФТ” ЕООД разработи КОМУНИКАЦИОНЕН МОДУЛ, като за разработката е ползвана и информация, предоставена от “Информационно обслужване” АД - клон Варна , и е получено съдействието на Районен съд - Варна , като посочения модул представлява уникален пилотен проект на „БИСОФТ” ЕООД.

Бисофт ЕООД Публикация

17.03.2014

Модул / СЕКЦИЯ / "ПЛАЩАНИЯ" в портал "ПРАВНА ПОМОЩ" функционира считано от 17.03.2014 г. За възстановяването на функционирането са надлежно уведомени съответните адвокатски колегии от страна на БИСОФТ ЕООД.

БИСОФТ ЕООД е имало, има и ще има абсолютно професионално и правомерно отношение и поведение към поетите от него договорености с НБПП и със СЪОТВЕТНИТЕ АДВОКАТСКИ КОЛЕГИИ, съобразно уговореното.

Нефункционирането на посочения модул в периода от време : 28.02.2014 г. вкл. – 16.03.2014 г. вкл. е факт, и е резултат от взето и изпълнено решение от НБПП, за последиците и рефлексиите, от което са уведомени съответните компетентни органи и лица от страна на БИСОФТ ЕООД.

Моля, за допълнителна информация и съдействие се обръщайте към НБПП или към БИСОФТ ЕООД.

БИСОФТ ЕООД счита създадената, иновирана и поддържана от него софтуерна система „ПРАВНА ПОМОЩ” по ЗАКОНА ЗА ПРАВНАТА ПОМОЩ за свое изключително, уникално и авторско достижение, доказващо безукорната му репутация, и за инженерингова комплексна функционалност, която може да е действаща само ако е поддържана от създателя си БИСОФТ ЕООД, който факт се доказа и в горепосочения период от време.

Страница 12 of 20