Актуално

Страница 15 of 20

Бисофт ЕООД Публикация

27.06.2011

БИСОФТ ЕООД разработи модул към съществуващата система "СЛУЖЕБНИ ЗАЩИТИ" и "ПОРТАЛ ЗА ПРАВНА ПОМОЩ", чрез който всеки адвокат има възможността да получи информация кога, колко, какви и по кой отчет възнаграждения по ЗПП са му определени и изплатени от НБПП.

Бисофт ЕООД Публикация

20.06.2011

БИСОФТ ЕООД сключи договор с Адвокатска колегия - Търговище за интегриране на софтуерна система "Служебни защити".

Бисофт ЕООД Публикация

28.05.2011

БИСОФТ ЕООД се премести в новия си офис в град Пловдив на адрес: ул. "Кап. Райчо" №95, ет.6, офис 3.

Бисофт ЕООД Публикация

15.01.2011

БИСОФТ ЕООД сключи договор с "Търговска компания-С" ЕООД за продажба на софтуерен продукт VMARKET.

Бисофт ЕООД Публикация

01.12.2010

БИСОФТ ЕООД сключи договор с Адвокатска колегия - Благоевград за абонамент на софтуерна система BARKEEPER.

Бисофт ЕООД Публикация

11.11.2010

БИСОФТ ЕООД сключи договор с Адвокатска колегия - Варна за абонамент на софтуерна система BARKEEPER.

Бисофт ЕООД Публикация

11.11.2010

БИСОФТ ЕООД сключи договор с Адвокатска колегия - Варна за продажба на софтуерна система BARKEEPER.

Бисофт ЕООД Публикация

04.08.2010

БИСОФТ ЕООД сключи договор с Адвокатска колегия - Благоевград за интегриране на софтуерна система за управление на касови операции.

Страница 15 of 20