Актуално

Страница 7 of 20

Допълнителна функционалност свързана с интернет банкиране - „ДСК ДИРЕКТ“

14.06.2018

„БИСОФТ“ЕООД разработи и интегрира допълнителна функционалност свързана с интернет банкиране - „ДСК ДИРЕКТ“ на „ДСК БАНК“АД, като софтуерна система „BARKEEPER“ е обновена, за целите на осчетоводяването на членски внос по партидите на АДВОКАТИ, членове на Адвокатски колегии, ползващи софтуерния продукт.

С оглед подобряване на взаимодействието, „ДСК БАНК“АД прие предложението направено от „БИСОФТ“ ЕООД за подобряване на структурираните изходни файлове на интернет банкирането „ДСК ДИРЕКТ“, с оглед придобиване на яснотa в обратната връзка към „ДСК БАНК“АД !

Бисофт интегрира антивирусен софтуер от ново поколение Kaspersky Antivirus

04.06.2018

„Бисофт“ интегрира антивирусен софтуер от ново поколение Kaspersky Antivirus на всички сървъри, компютри и мобилни устройства в компанията. Повишаване съществено нивото на защита на пощенските сървъри, които са основния донор на вируси и спам. За „БИСОФТ“ ЕООД е от голямо значение всички клиенти  и данни да са защитени със съвременни методи, които са устойчиви на ежедневните заплахи / СПАМ, ВИРУСИ /. „Бисофт“ ЕООД е водещ лидер в интеграцията на антивирусен софтуер и като такъв съществува възможност да помогне на всеки, който цени сигурността на бизнеса си!

Load Balancing и Failover във фирма Фрут Корект ООД

31.05.2018

"Бисофт" ЕООД реализира така нареченият "Load Balancing" и „Failover” във фирма „Фрут Корект“ ООД.„Load Balancing“ представлява обединяване на интернет трафика от два доставчика в едно устройство.В днешно време сигурността и връзката с интернет е от изключително голямо значение, за да може клиентите да се обслужват на високо ниво. За „Бисофт“ ЕООД това е приоритет и ние винаги сме насреща с предлагането на висококачествени технологични решения за всяка създала се ситуация.

Във Фирма „Фрут Корект“ ООД възникна проблем с интернет връзката, което доведе до затрудняване работата на системите и съответно на служителите.

„Бисофт“ предложи решение да се изгради устойчива връзка, като се инсталира интернет от два доставчика. Първият от доставчиците да бъде с изцяло оптична интернет връзка, а вторият съответно с насочени антени (WiFi). Цялата система е изградена, с оглед на това, в случай, че един от доставчиците отпадне - трафикът да преминава през "резервният". През времето, когато и двата доставчика са налични, трафикът се разпределя помежду им. По този начин се увеличава скоростта и се повишава устойчивостта на връзката.

„БИСОФТ ЕООД“ се стреми в непрекъснато изготвяне на качествени, устойчиви и тествани решения -  усъвършенстване и подобряване на качеството, използвайки най-съвременните методи и технологии за разработки, включващи всички изисквания за работа на Възложителя.

БИСОФТ ЕООД, интегрира политика за обработка на Лични данни

25.05.2018

На 25.05.2018г. във връзка с  РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27.04.2016г., относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните), по-известен като Общ регламент за защита на личните данни или GDPR - “БИСОФТ“ЕООД, интегрира политика за обработка на „Лични данни“, разработена от фирма „ДЕЙТА КОРП“ООД.

БИСОФТ“ЕООД,   ще обработва личните данни на Потребителя , считано от 25 май 2018 г. в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679. Настоящата политика дава информация за това как и какви видове лични данни ще се събират от и за Вас, защо са необходими, на кого могат да бъдат предоставени или разкрити и как са защитени.

Поверителността на информацията е основен приоритет за нас. “БИСОФТ”ЕОOД в качеството си на администратор, оператор на лични данни и в съответствие със законодателството и добрите практики, прилага изискваните технически и организационни мерки за защита на личните данни на физически и юридически лица, както и във връзка с договорни отношения. https://www.bisoft.bg/bg/Политика-защита-лични-данни

електронни разплащания за адвокати в софтуерна система BARKEEPER

27.04.2018

„БИСОФТ“ ЕООД има удоволствието да сподели поредната сполучлива реализация на първата част от задачата, поставена / обявена / в края на 2017 година, а именно - електронни разплащания за адвокати в софтуерна система „BARKEEPER“ - портал „Адвокати“, като занапред следва допълнително усъвършенстване, с оглед леснотата и икономическия ефект за всеки един адвокат на технологичното софтуернo решение.

Интернет портала на верига ресторанти Даяна-Джоана

07.03.2018

„БИСОФТ“ ЕООД обнови интернет портала http://www.dayanabg.com/ на верига ресторанти „Даяна-Джоана“, както и фейсбук страницата им , чрез добавяне на нови функционалности съгласно новостите в информационните технологии.  Бяха имплеметирани технологии от най-ново поколение, което повишава нивото на конкурентноспособността сред бизнес средите, придавайки нов, съвременен, модерно-професионален облик на интернет страницата им. Всяка интернет страница е “огледало” на всяка себеуважаваща се фирма стремяща се да достигне висока популярност сред своите клиенти, както и да предложи максимално улеснена за ориентиране интернет страница,  съчетавайки професионализъм , бързина, технология и достъпност за всеки посетител.

инж. Димитър Андреев гостува в предаването Резонанс

27.02.2018

На 21.02.2018г. , инж. Димитър Андреев, гостува в предаването „Резонанс“ с водещ Васко Мавриков,  телевизия „ЕВРОКОМ“, с тема: „Ще има ли осъден за кражба на интелектуална собственост ?“ - https://youtu.be/n7EIGslcEf8 . Авторското право на софтуерна /информационна/ система за отчитане на правната помощ по електронен път по ЗПП, с автор е на „БИСОФТ“ ЕООД, като в тази връзка е налице спор по ЗАПСП пред СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ГО, 1-12 с-в гр.д.№11854/2015 год. насрочено за 10.05.2018 г. с ответници Министерство на Правосъдието и НБПП при участието на третото лице-помагач „ДУЕЪР“ ООД.

В началото на 2010 г. с договор БИСОФТ ЕООД дари за ползване на НБПП собствената си софтеурна ситема за отчитане на правната помощ по електронен път. От тогава до края на 2014 г. тази софтуерна система е надграждана през годините с цел нейното усъвършенстване в услуга на свойте потребители – НБПП и адвокатите в страна предоставящи безплатна правна помощ по ЗПП. В края на 2014 г. след многократни опити за получване на ДЕКЛАРАЦИЯ за КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ от председателя на НБПП Елена Чернева-Маркова, с оглед защита на самата софтуерна система и отказа от страна на НБПП да подпише такава декларация доведе до въвеждане на общи услови, които единствено защитават авторството на системата и в никакъв случай не променят нито въвеждат нови клаузи по договора за ДАРЕНИЕ. Тези общи условия трябваше да бъдат потвърдени от всеки един служителн от НБПП работещ със софтуерната система с натискане на клавиш „ПРИЕМАМ“ и да пристъпи към ползването на софтуерната система.

Вместо това по устни разпореждания на председателя Елена Чернева-Маркова служителите спряха да ползват системата !

Една единствена служителка Ива Иванова е потвърдила общите условия, което на практика и дава право на ползване на софтуерната система / по думите на свидетеля Венков,  служител от "Парафлоу комуникейшънс"/.

Интересен е въпроса, защо държавен орган, който се разпорежда с бюджетни средства на министерството на правосъдието се отказва от използване на ДАРЕН БЕЗВЪЗМЕЗДНО  / БЕЗПЛАТНО / софтуерен продукт и вместо това по собствена инициатива сключва договор с фирма „ДУЕЪР“ ООД за ползване на платен софтуерен продукт за отчитане на правната помощ по електронен път, който продукт е един единствен и авторството върху него принадлежи на „БИСОФТ“ ЕООД ? Видеото от предаването може да видите тук.

Софтуерна система ПРАВНА ПОМОЩ копирана от системата на БИСОФТ ЕООД

19.02.2018

Адвокати, регистрирани в регистъра на НБПП за правна помощ с настоящото Ви уведомявам,че СГС прие експертиза съгласно,  която НБПП работи със софтуерна система "ПРАВНА ПОМОЩ", която е копирана от системата на “БИСОФТ”ЕООД -“Правна помощ”,  вследствие на което НБПП вероятно ще трябва в кратко време да премине към ръчна обработка на постъпилите отчети от адвокати регистрирани в Националния регистър за правна помощ.Това от своя страна ще доведе до забавяне на обработката на Отчетите и плащанията по тях. Неприятно за Вас адвокатите, но нека се опитаме да помислим кой позволи това? Кой от органите на българската адвокатура помисли за това?

Тъжно, много ..., АДВОКАТИ, моля, да вземете отношение ! Това е важно за адвокатурите в страната..., поредна гавра с АДВОКАТИЕ, регистрирани по ЗПП..., а защо го допуснахте ...,!!? Нямате ли органи, които да помислят за Вас, вместо да са слугинаж на Председателя на НБПП - адв.Чернева-Маркова.

Мисля, че тя трябва да работи за Вас, адвоктите - финансирането им от МП не е повод за затрудняване на работата Ви, нали?

 

Нова комуникационна мрежа на фирма БОРЧЕ 2002 ЕООД

12.02.2018

С радост Ви съобщаваме , че БИСОФТ“ ЕООД поднови комуникационната мрежа  на фирма "БОРЧЕ 2002" ЕООД, чрез добавяне на нови функционалности съгласно новостите в информационните технологии. Бяха имплеметирани технологии от най-ново поколение, което повишава нивото на конкурентноспособността сред бизнес средите, придавайки нов, съвременен, модерно-професионален облик на комуникационната им мрежа. Фирма „Бисофт” ЕООД е един от лидерите на българския пазар, която успешно отговаря на многобройните изисквания на клиентите си, осигурявайки оптималните софтуерни и хардуерни решения за организацията на тяхната дейност, и гарантирайки качествени и надеждни приложения, иновации в софтуерните технологии, цялостни бизнес решения.

Нов вирус идващ по електронната поща като прикачен файл

05.12.2017

"БИСОФТ" ЕООД Ви уведомява, че има нов "вирус" идващ по електронната поща като прикачен файл под формата на .exe или .rar формат, който е с име "Фактура Енерго Про" или производни на него. В частния случай може да е фактура от друга организация или дружество. Съветваме Ви, при получаване на такава електронна поща тя да се изтрива без опит за запазване или отваряне на файла.

СЛУЖЕБНИ ЗАЩИТИ модул Инстанции в СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА СОФИЯ

04.12.2017

"БИСОФТ“ ЕООД интегрира софтуерна система „СЛУЖЕБНИ ЗАЩИТИ“ модул „Инстанции“ в СПЕЦИАЛИЗИРАНАТА ПРОКУРАТУРА – ГР.СОФИЯ. Модулът “ИНСТАНЦИИ” предоставя възможност чрез потребител и парола да се извършват действия по електронно изпращане на ИСКАНЕ по реда на Закона за Правна Помощ. Основните мотиви за интеграция са: улеснението в подаването на искания към Адвокатска колегия – гр.София и придвижването на документите изключително бързо, както и не следва да се забравя факта с икономическия ефект, след направената интеграция.

обмен на информация през софтуерна система Удостоверител на документи

27.11.2017

Днес, на 27.11.2017 г. се сключи споразумение между Адвокатска колегия – гр.Пловдив и Военен съд – гр.Пловдив за сътрудничество чрез обмен на информация през софтуерна система „Удостоверител на документи“. Софтуерна система „Удостоверител на документи“ спомага и улеснява процедурата по изпращане на заявления от адвокатите към Съда и връщането на изисканата информация от съда към адвоката, като следи стриктно за преноса на информация и спазване на законовите изисквания.

120-годишнината от създаването на пловдивската адвокатура

30.09.2017

На 30.09.2017 г. в гр.Пловдив управителят на „БИСОФТ“ ЕООД, инж.Димитър Андреев, присъстваше на честването на 120-годишнината от създаването на пловдивската адвокатура. На 24 септември през 1897 г. адвокатите, които са били вписани в регистъра към Пловдивския окръжен съд, са решили да се отделят и да регистрират свое адвокатско сдружение. По този начин е била създадена най-старата адвокатура в България. Специално за годишнината колегията издаде луксозен том с Историята на пловдивската адвокатура, чийто автор е адвокатът и историк Янко Гочев. Книгата беше представена в Драматичен театър Пловдив „Н.О.Масалитинов“. След това пловдивските адвокати под ръководството на председателя на Адвокатски съвет Пловдив - адв. Стефан Левашки, и председателя на Висшия Адвокатски Съвет - адв. Ралица Негенцова, засадиха дърво в градинката „Седмия хълм“ край Римския стадион в чест на празника на колегията.

Онлайн магазина TopOffers

18.08.2017

"БИСОФТ" ЕООД Ви уведомява, че разработи и пусна в действие онлайн магазина TopOffers , предлагащ ексклузивни и иновативни продукти за бита и ежедневието на достъпна цена. Сайтът е с модерен и удобен за клиента дизайн, интегрирани са иновативни функционалности и е оптимизиран за ползване на мобилни устройства.

Възстановяване на сървърите на института по метрология

26.07.2017

Български институт по метрология www.bim.government.bg възложи на „БИСОФТ“ EООД възстановяване на сървърите на института. „БИСОФТ“ ЕООД възстанови нормалната работа на сървърите, като направи най-доброто техническо решение в случая и се избегна загуба на данни. В момента системите на института са в нормална работеща среда.

Страница 7 of 20