Корпоративен профил и идентичност

„Бисофт” ЕООД използва глобалния подход в компютърното и софтуерно развитие, като отговаря на многобройните изисквания на клиентите си, осигурявайки оптимални софтуерни и хардуерни решения за по - добро организиране на дейността. Предлагаме качествени и надеждни приложения, иновации в софтуерните технологии, цялостни бизнес решения, максимални функционалност и сигурност на предлаганите решения и на създаваните системи, като резултат на надлежно удостоверен експертен труд.

Основният акцент в дейността на дружеството е създаването на ефективни интернет решения. Главните насоки в дейността ни са: създаване на уеб приложения, създаване на приложения за електронна търговия, създаване на системи за управление на бизнеса на средни и големи предприятия и на държавни и общински органи, и подчинените им администрации, разработване на софтуер за работа и управление на специализирани хардуерни устройства, интернет реклама, мобилни приложения, техническа поддръжка и консултации.

Стремежът на дружеството е да поддържа баланс между проектите и ангажиментите си в публичната и корпоративната сфера, като поддържа безукорно ниво на професионална специализация, с цел създаване на уникални системи и непрекъснатата им иновация, съобразно изискванията на корпоративното развитие и на изискванията в публичната сфера на дейност на органи и администрации, като се имплементират всички налични достижения, стандарти и директиви.


Дължима грижа на изпълнение и референции

В дейността си дружеството постоянно полага грижата на добрия търговец и е добросъвестен участник в гражданския и търговския оборот. Фирмата се ползва с добро име и репутация в сферата на специализирания си предмет на дейност.

Референции на доволни клиенти от дейността на дружеството може да разгледате в раздел РЕФЕРЕНЦИИ на нашия сайт.