Обратно към новините

ОПТИМИЗАЦИЯ НА ИНТЕРНЕТ УСЛУГИ ПРИ ФИРМА "ЛИГЪЛ ТРЕК" АД

2.8.2021 г.

     Фирма „БИСОФТ“ ЕООД е фирма, която е специализирана както в разработка и внедряване на бизнес софтуерни решения , така и в консултиране и съдействие за  подобряване и усъвършенстване на вече съществуващи софтуерни системи с цел по – широко  и по – добро представяне на пазара на вече наличните услуги. Именно тази опция беше използвана от компанията „ЛИГЪЛ ТРЕК“ АД с предмет на дейност компютърно програмиране, консултации и продажби. Екипът от експерти на  „БИСОФТ“ ЕООД изключително успешно се ангажира с процеса на оптимизация на интернет услуги за фирма „ЛИГЪЛ ТРЕК“ АД  с наименование на интернет област ligaltrek.com”.

     Във връзка с изпълнение на основните принципи за електронна пощенска комуникация при компанията бяха извършени следните действия:  модификация на интернет зона ligaltrek.com”,  създаване на електронни пощи във връзка със софтуерна система ligaltrek.com”, както и предоставяне  идеология за изпращане на електронна поща от софтуерните системи, разработени от „ЛИГЪЛ ТРЕК“ АД.